My Blog List

Wednesday, 9 November 2011

Jenis-jenis Bersuci

Bersuci terbahagi kepada dua jenis : 1. Bersuci daripada najis 2. Bersuci daripada hadas 1. Suci Daripada Najis Erti najis pada bahasa ialah semua benda kotor dan pada syarak ialah benda kotor yang menghalang daripada sahnya solat seperti darah dan air kencing. 2. Benda-benda kotor. Benda-benda najis terlalu banyak. Antaranya tujuh perkara paling penting. a) Arak dan semua cecair yang memabukkan. Firman Allah Taala: Ertinya : " Sesungguhnya arak, judi ( berkorban untuk ) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah najis. " (Al-Maidah : 90)

No comments:

Post a Comment